Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

Št. 1-DIR/2021-888 Ob-3008/21, Stran 2075
Na podlagi določil 32.–35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šentjur (Uradni list RS, št. 20/05, 122/08) in 31.–32. člena Statuta Zdravstvenega doma Šentjur, Svet Zdravstvenega doma Šentjur razpisuje vodstveno delovno mesto
direktor ZD (m/ž),
šifra delovnega mesta: B017334
Za direktorja ZD (m/ž) je lahko imenovana oseba, ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih mestih
– da ima ustrezne strokovne in organizacijske reference
– da predloži program dela oziroma razvoja ZD in opredeli svojo vlogo pri realizaciji
– da predloži dokazilo, da ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
– da je državljan RS
– da obvlada slovenski jezik.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan. Prijava mora vsebovati kratek življenjepis z navedbo tudi drugih znanj in veščin, ki jih ima kandidat pridobljene in vsa ostala dokazila, ki so navedena v pogojih razpisa. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Mandatna doba traja 4 leta.
Rok za prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev je 8 dni po objavi. Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele do sobote, 9. 10. 2021 oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom najkasneje z datumom 9. 10. 2021 na naslov: Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur. Na ovojnici naj kandidati navedejo, na katero razpisano delovno mesto se prijavljajo, s pripisom »Ne odpiraj – za razpisno komisijo«. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet Zdravstvenega doma Šentjur 

AAA Zlata odličnost