Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

Št. 039-1/2021-O305 Ob-3009/21, Stran 2072
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) župan Občine Krško, dne 1. 10. 2021, posreduje v objavo najavo javnega razpisa in sporoča, da:
Občina Krško 1. 10. 2021 objavlja Javni razpis za razdelitev sredstev, ki so ostala od javnega razpisa za sofinanciranje programov športa, ki so v javnem interesu v letu 2021 v občini Krško. Vse podrobnosti o razpisu, skupaj z razpisno dokumentacijo, so dostopne na spletni strani Občine Krško www.krsko.si. Rok za vložitev vlog: 18. 10. 2021.
Občina Krško 

AAA Zlata odličnost