Uradni list

Številka 153
Uradni list RS, št. 153/2021 z dne 24. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 153/2021 z dne 24. 9. 2021

Kazalo

Ob-2939/21, Stran 2034
Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02), 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda splošne knjižnice Litija (Uradni list RS, št. 3/04), Svet Knjižnice Litija razpisuje prosto delovno mesto
direktorja 
javnega zavoda Knjižnice Litija 
Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– ima opravljen izpit iz bibliotekarske stroke in osnov računalništva,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na knjižničarskem področju,
– ima najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih,
– kdor strokovno pozna delo knjižnice in predloži program dela knjižnice za naslednje mandatno obdobje (2022–2026).
Direktorja se imenuje s 1. 1. 2022, mandat traja pet let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in programom dela naj kandidati/tke v zaprti kuverti pošljejo v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Knjižnica Litija, Parmova ulica 9, 1270 Litija, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja knjižnice«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Knjižnice Litija 

AAA Zlata odličnost