Uradni list

Številka 145
Uradni list RS, št. 145/2021 z dne 10. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 145/2021 z dne 10. 9. 2021

Kazalo

Št. 4301-45/2020/171-027401587 Ob-2865/21, Stran 1873
Sprememba 
Na podlagi Sklepa o podaljšanju odprtja in novem roku za oddajo vlog za »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023« (oznaka: JOB_2021) v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, 4.1. prednostne naložbe »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in v stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«, št. 4301-45/2020/171-027401587 z dne 25. 8. 2021, objavljamo Podaljšanje odprtja in nov rok za oddajo vlog za »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023« (oznaka: JOB_2021).
1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-70.
2. V Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (oznaka: JOB_2021), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 152/20, se v prvem odstavku točke »7.3 Oddaja vloge« besedilo »Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 22. 11. 2021« nadomesti z besedilom »Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 1. 2022«.
V drugem odstavku te iste točke se besedilo »Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 23. 11. 2020, drugi rok je 22. 2. 2021, tretji rok je 17. 5. 2021, četrti rok je 20. 9. 2021 in skrajni rok je 22. 11. 2021« nadomesti z besedilom »Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 23. 11. 2020, drugi rok je 22. 2. 2021, tretji rok je 17. 5. 2021, četrti rok je 20. 9. 2021, peti rok je 22. 11. 2021 in skrajni rok je 31. 1. 2022«.
V četrtem odstavku te iste točke se besedilo »Vloga se šteje za pravočasno, če bo osebno dostavljena v vložišče ministrstva ali poslana priporočeno po pošti do 23. 11. 2020 (prvi rok), 22. 2. 2021 (drugi rok), 17. 5. 2021 (tretji rok), 20. 9. 2021 (četrti rok) oziroma najkasneje do 22. 11. 2021 (skrajni rok)« nadomesti z besedilom »Vloga se šteje za pravočasno, če bo osebno dostavljena v vložišče ministrstva ali poslana priporočeno po pošti do 23. 11. 2020 (prvi rok), 22. 2. 2021 (drugi rok), 17. 5. 2021 (tretji rok), 20. 9. 2021 (četrti rok), 22. 11. 2021 (peti rok) oziroma najkasneje do 31. 1. 2022 (skrajni rok)«.
Ministrstvo za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost