Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021

Kazalo

Ob-2627/21, Stran 1691
Svet zavoda Dom starejših občanov Preddvor na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB in 57/12), 34. člena Statuta Doma starejših občanov Preddvor in v skladu s sprejetim sklepom 5. seje sveta Doma z dne 14. 7. 2021 razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
Doma starejših občanov Preddvor, Potoče 2, 4015 Preddvor
1. Kandidatka/kandidat za direktorico/direktorja Doma mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolniti še pogoje iz 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, uradno prečiščeno besedilo):
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba v skladu s 56. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu, 5 let delovnih izkušenj ali višja strokovna izobrazba v skladu s 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu ter 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu in
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica oziroma mora le-tega opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorice/direktorja.
2. Direktorica/direktor bo imenovana/imenovan za obdobje 5 let.
3. Pisne prijave z dokazili:
– življenjepis iz katerega so razvidne dosedanje izkušnje in izpolnjevanje pogojev,
– dokazila o izobrazbi, o nazivu,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– izpis zavarovanj v RS (izpis iz ZPIZ o delovni dobi),
– kopija potrdila o opravljenem programu za vodenje oziroma izjavo, po četrtem odstavku 56. člena Zakona o socialnem varstvu,
– program dela in vizija razvoja zavoda za naslednjih pet let (za čas trajanja mandata),
– potrdilo o nekaznovanosti,
– druga dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednja pogoja:
– državljanstvo Republike Slovenije in
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Pisne prijave z dokazili morajo kandidatke/kandidati poslati pisno, s priporočeno pošto, v zaprtih ovojnicah, v roku 15 dni po objavi na naslov: Svet Doma starejših občanov Preddvor, Potoče 2, 4205 Preddvor, z oznako »za razpis direktorice/direktorja« in s pripisom »Ne odpiraj«.
Nepopolnih vlog in vlog, prispelih po razpisnem roku ne bomo upoštevali.
Kandidatke/kandidati bodo o izbiri obveščene/obveščeni v zakonitem roku po končanem postopku izbire.
Svet Doma starejših občanov Preddvor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti