Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021

Kazalo

Ob-2624/21, Stran 1690
Svet Doma starejših občanov Ilirska Bistrica na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/94, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 19. člena Statuta Doma starejših občanov Ilirska Bistrica ter sklepa Sveta Doma, razpisuje prosto delovno mesto
direktor (m/ž)
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, ki jih določa delovno pravo, izpolnjuje še pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO) in ima:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena tega zakona in 5 let delovnih izkušenj ali
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo ali
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena tega zakona in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva
– opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki je določen s strani socialne zbornice oziroma mora le-tega opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja.
Direktor bo imenovan za obdobje 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter program dela in razvoja Doma starejših občanov Ilirska Bistrica za naslednje mandatno obdobje, kandidati pošljejo na naslov: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica, z oznako: Ne odpiraj – »Prijava na razpis za direktorja« v 10 dneh od uradne objave v Uradnem listu RS. Svet Doma starejših občanov Ilirska Bistrica prepozno prispelih prijav ne bo obravnaval.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet Doma starejših občanov Ilirska Bistrica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti