Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021

Kazalo

I N 17/2021 Os-2312/21, Stran 1369
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Vido Černe, Plešivica 24, Sežana, ki ga zastopa odvetnik Nejc Ukmar, odvetnik iz Sežane, postopek o razglasitvi pogrešane Amalije Lasič, vdova Pahor, rojena 20. 5. 1862, z zadnjim znanim naslovom Renče, 5292 Renče, ki jo zastopa skrbnik za poseben primer Rok Prezelj, odvetnik v Tolminu, za mrtvo.
Iz priloženih listin izhaja, da je pri solastnem deležu do 1/3, pri nepremični s parc. št. 3589, k.o. 2322 Renče vknjižena pravica uživanja do 1/3 v korist Amalije Lasič, vdove Pahor iz Renč, ki je bila rojena 20. 5. 1862 in je bilo njeno zadnje znano bivališče v Renčah. Pravica uživanja je bila v zemljiško knjigo vknjižena na podlagi sklepa o dedovanju z dne 10. 1. 1942, kar predstavlja tudi zadnji podatek o pogrešani. Drugi podatki o pogrešani ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešane Amalije Lasič, vdove Pahor, rojene 20. 5. 1862, z zadnjim znanim naslovom Renče naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Nova Gorica ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici 
dne 3. 6. 2021 

AAA Zlata odličnost