Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021

Kazalo

VL 21802/2021 Os-2267/21, Stran 1365
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Emone Plus, upravljanje in vzdrževanje stanovanjskih stavb, poslovnih in energetskih objektov, d.o.o., Šmartinska cesta 130, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Irena Verbič, po odv. Alojzija Slava Alič, Šmartinska cesta 130, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Senadu Mahmutovic, Erlachhofstrasse 17, Ludwigsburg, ki ga zastopa zač. zast. odvetnik Peter Mele, Resljeva cesta 25, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 221,58 EUR, sklenilo:
Dolžniku Senadu Mahmutovic, Erlachhofstrasse 17, Ludwigsburg se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Peter Mele, Resljeva cesta 25, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 27. 5. 2021 

AAA Zlata odličnost