Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021

Kazalo

Št. 110-1/2021 Ob-2348/21, Stran 1349
Ministrstvo za pravosodje na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 in 59/02; v nadaljnjem besedilu ZPKSMS) razpisuje
eno mesto kandidatke ali kandidata za sodnico ali sodnika 
na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu
Kandidacijski pogoji (3. člen ZPKSMS):
Za kandidata za sodnika mednarodnega sodišča lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovne sodnice ali vrhovnega sodnika po določbah zakona, ki ureja sodniško službo ali oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev za sodnico ali sodnika ustavnega sodišča.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora oseba izpolnjevati tudi pogoj aktivnega znanja jezika ali vsaj enega od jezikov, ki se pri mednarodnem sodišču uporabljajo kot uradni jezik (angleški ali francoski jezik).
V skladu z jezikovnimi pravili Sodišča EU se sodnice in sodniki brez tolmačev posvetujejo v francoskem jeziku, zato bo imela prednost kandidatka ali kandidat z znanjem francoskega jezika.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3 z obveznim pripisom: »Za razpis št. 110-1/2021«.
Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati morajo prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opis svoje strokovne dejavnosti po zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu. Življenjepis in dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je treba priložiti v slovenskem jeziku in v angleškem ali francoskem jeziku, pri čemer je potrebno življenjepis posredovati na elektronski naslov ministrstva (gp.mp@gov.si) tudi v elektronski obliki kot Word dokument.
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije bo Ministrstvo za pravosodje na svoji spletni strani http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/ objavilo predpisani obrazec življenjepisa v francoskem in angleškem jeziku.
Ministrstvo za pravosodje 

AAA Zlata odličnost