Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021

Kazalo

Št. 4300-7/2019/2535 Ob-2361/21, Stran 1317
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana objavlja
spremembo 
Javnega razpisa: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti
Javni razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti se spremeni tako, da se sedaj glasi:
1. Prvi odstavek šestega poglavja javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi:
»Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 24.324.022,43 EUR v letih 2020, 2021 in 2022 in je načrtovana na naslednjih proračunskih postavkah:
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija
Proračunska postavka
Leto 2020
Leto 2021
Leto 2022
SKUPAJ
170242 – PN 3.1 – Turistične kapacitete na problemskih območjih (SEU) –ESRR-V-14-20-EU (EUR)
3.562.015,79
12.151.757,10
4.263.008,85
19.976.781,74
Kohezijska regija Zahodna Slovenija
Proračunska postavka
Leto 2020
Leto 2021
Leto 2022
SKUPAJ
170243 – PN 3.1 – Turistične kapacitete na problemskih območjih (SEU) –ESRR-Z-14-20-EU (EUR)
409.748,25
3.339.535,08
597.957,36
4.347.240,69
«. 
2. Peti odstavek šestega poglavja javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi:
»V okviru javnega razpisa sta predvideni dve odpiranji:
Odpiranje
Okvirna višina razpisanih sredstev – Vzhod
Okvirna višina razpisanih sredstev – Zahod
SKUPAJ
Prvo odpiranje (EUR)
12.173.769,12
3.580.463,34
15.754.232,46
Drugo odpiranje (EUR)
7.836.548,12
733.241,85
8.569.789,97
«. 
3. Prvi odstavek desetega poglavja javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi:
»Za razpis sta predvidena dva roka za oddajo vlog:
– Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2020 je do 20. 1. 2020,
– Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020«.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost