Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

Št. 5448-1/2021/18 Ob-2330/21, Stran 1281
Popravek 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, objavlja popravek besedila Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo, ki se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 15 REACT EU – ESRR »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 86/21 dne 28. 5. 2021, z naslednjo vsebino:
V poglavju 11. Obdobje upravičenosti stroškov, se tretji odstavek popravi, tako da se glasi:
»V kolikor prejemnik sredstev najkasneje do 31. 10. 2023 ne pridobi uporabnega dovoljenja oziroma zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del v skladu s Posebnimi gradbenimi uzancami 2020, je dolžan prejeta sredstva vrniti.«.
V poglavju 14. Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu, se četrta alineja, popravi tako, da se glasi:
»– bo pridobil pravnomočno uporabno dovoljenje oziroma zapisnik o sprejemu in izročitvi izvedenih del v skladu s Posebnimi gradbenimi uzancami 2020 najkasneje do 31. 10. 2023«.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost