Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

D 87/2018 Os-1881/21, Stran 1173
Pri Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku zapuščinski postopek po pokojni Štefani Mlinarič, rojeni Zemljič, rojeni 25. 12. 1928, vdovi, državljanki Republike Slovenije, nazadnje stanujoči Rožengrunt 35, Sveta Ana v Slovenskih goricah, umrli dne 13. 2. 2018.
Zapustnica je bila vdova in otrok ni zapustila. Starši so že pokojni. Imela je tri sestre, Marijo Jaušovec, ki je že pokojna in je zapustila sina Petra Jaušovca, Terezijo Zemljič, ki je že pokojna in otrok ni zapustila ter sestro Matildo Stocker, ki je že pokojna in je zapustila štiri otroke; Mathilde Zeferer, Mario Perner, Karla Stockerja in Regino Bartolits. Zapustnica je napravila oporoko, iz katere izhaja, da je pokojna vse svoje premoženje zapustila Anici Berlič in Francu Berliču. Oporočni dedič Franc Berlič se je k dedovanju na podlagi oporoke priglasil. Oporočna dedinja Anica Berlič je umrla pred zapustnico, v sled česar je oporoka v delu, ki se nanaša na dedinjo Anico Berlič neveljavna in je posledično v tem delu nastopilo zakonito dedovanje (za 1/2 zapuščine). Dediči drugega dednega reda so se dedovanju po pokojni odpovedali. Glede na navedeno bi v poštev prišli dediči tretjega dednega reda, o katerih pa sodišče nima podatkov.
Ker sodišču ni znano, kdo so dediči tretjega dednega reda po pokojni, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju s tem oklicem poziva dediče, kateri imajo pravico do dediščine po pokojni Štefani Mlinarič, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Lenartu, v enem letu od objave tega oklica na sodni deski sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 6. 4. 2021

AAA Zlata odličnost