Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

D 107/2019 Os-1968/21, Stran 1173
Okrajno sodišče na Vrhniki je po okrožni sodnici Lidiji Ravbar v zapuščinski zadevi po pokojnem Srečku Justin, rojen dne 5. 5. 1958, umrl dne 9. 3. 2019, nazadnje stanujoč na naslovu Žibrše 3a, Žibrše, sklenilo, da se dedinji Vesni Justin na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (v nadaljevanju ZD) postavi začasnega zastopnika, odvetnika Zvoneta Debevca, Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika, ker je naslov dejanskega prebivališča navedene dedinje neznan in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo dedinjo Vesno Justin zastopal od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dedinja Vesna Justin ali njen pooblaščenec/ka ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče na Vrhniki 
dne 31. 3. 2021

AAA Zlata odličnost