Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

VL 98645/2019 Os-2029/21, Stran 1172
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnika Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, ki ga zastopa odv. pisarna Lepoša & odvetniki d.o.o., Podružnica Maribor, zoper dolžnika Štefana Jurgec, Trg Ivana Roba 3A, Šempeter pri Gorici (prej Ulica Franca Baliča 12, Šempeter pri Gorici), zaradi izterjave denarne terjatve, dne 11. 11. 2020 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Štefanu Jurgec, Trg Ivana Roba 3A, Šempeter pri Gorici (prej Ulica Franca Baliča 12, Šempeter pri Gorici) postavi začasna zastopnica: odvetnica Danila Žorž, Lavričev trg 7, 5270 Ajdovščina, ki bo dolžnika zastopala v izvršilni zadevi z opr. št. VL 98645/2019, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 11. 2020

AAA Zlata odličnost