Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

VL 9571/2021 Os-2078/21, Stran 1172
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Polonica Zakrajšek, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Džemalu Babačić, Mestni trg 1, Ljubljana, ki ga zastopa zač. zastopnik Marković Dejan odvetnik, Kolodvorska ulica 7, Ljubljana, zaradi izterjave 7.980,62 EUR, sklenilo:
Dolžniku Džemalu Babačić, Mestni trg 1, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Dejan Marković, Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2021

AAA Zlata odličnost