Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

3190 I 1580/2020 Os-2021/21, Stran 1171
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, Hypogasse 1, ki ga zastopa Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana, proti dolžniku Branislavu Kramar, EMŠO 0405982500931, Čret 25A, zaradi izterjave 43.516,04 EUR, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Branko Gajšek, Ljubljanska cesta 82, 1230 Domžale.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2021

AAA Zlata odličnost