Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

N 7/2021 Os-2050/21, Stran 1171
Okrajno sodišče v Lendavi je v nepravdni zadevi, opr. št. N 7/2021, vodeni na predlog predlagatelja E-Prevozi d.o.o., Ljubljana, Vevška cesta 52, Ljubljana-Polje, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mirko Bandelj d.o.o. iz Ljubljane, zoper nasprotnega udeleženca Ludvika Magdič, München, Nemčija, v postopku za delitev stvari v solastnini (sporna vrednost 13.269,00 EUR), s sklepom opr. št. N 7/2021 z dne 30. 4. 2021, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1), nasprotnemu udeležencu Ludviku Magdiču postavilo začasno zastopnico, odvetnico Irmo Hrelja Császár iz Lendave.
Začasna zastopnica ima v predmetnem postopku, za katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec Ludvik Magdič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 30. 4. 2021

AAA Zlata odličnost