Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

N 13/2012 Os-1536/21, Stran 1171
Okrajno sodišče na Jesenicah je v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) na stavbi z naslovom Čičare 13, Kranjska Gora, na predlog stranke: Dejan Rudolf, Rožna dolina, cesta VIII 13, Ljubljana, za vpis lastninske pravice na posameznem delu – stanovanju v 4. etaži s kletno shrambo v 1. etaži, Čičare 13, Kranjska Gora, v izmeri 22,15 m² (ID znak: 2169-1140-45) – in za vzpostavitev pravnih naslovov, dne 25. 2. 2021 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– Kupoprodajne pogodbe št. 59/80-Č z dne 14. 3. 1980 z Aneksom št. 59 z dne 18. 2. 1981, sklenjene med družbo Gradbeno industrijsko podjetje »Gradis« n.sol.o., Ljubljana, Šmartinska 134a, TOZD GE Jesenice n.sol.o., kot prodajalcem ter Stojanom Rudolfom in Zdenko Rudolf Lavrin, oba Rožna dolina VIII/13, Ljubljana, kot kupcema,
in
– Darilne pogodbe z dne 2. 7. 1992, sklenjene med Zdenko Lavrin Rudolf, Rožna dolina, Cesta VIII/17, Ljubljana, kot darovalko in Dejanom Rudolfom, Rožna dolina, Cesta VIII/13, Ljubljana, kot obdarjencem, s katero je darovalka podarila obdarjencu svoj delež do ½ na zgoraj navedeni nepremičnini.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 25. 2. 2021

AAA Zlata odličnost