Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

N 13/2012 Os-1535/21, Stran 1171
Okrajno sodišče na Jesenicah je v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) na stavbi z naslovom Čičare 13, Kranjska Gora, na predlog stranke: Vlasta Turko, Iblerov trg 2, Zagreb, Hrvaška, za vpis lastninske pravice na posameznem delu – stanovanju v 3. etaži s kletno shrambo v 1. etaži, Čičare 13, Kranjska Gora, v izmeri 41,65 m² (ID znak: 2169-1140-29) – in za vzpostavitev pravnega naslova, dne 25. 2. 2021 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne pogodbe št. 92/80-Č z dne 14. 4. 1980, sklenjene med Gradbeno industrijsko podjetje »Gradis« n.sol.o., Ljubljana, Šmartinska 134a, TOZD GE Jesenice n.sol.o., kot prodajalcem ter Marjanom Korošićem in Bojanom Turkom kot kupcema.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 25. 2. 2021

AAA Zlata odličnost