Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

Ob-2158/21, Stran 1167
Svet zavoda Dom starejših občanov Ljubljana - Šiška na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB s spremembami in dopolnitvami), 19., 34. in 35. člena Statuta Doma starejših občanov Ljubljana - Šiška z dne 28. 9. 2016, ter v skladu s sprejetim sklepom 1. dopisne seje z dne 12. 5. 2021, razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
1. Na razpis se lahko prijavijo kandidati/kandidatke, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje:
– ustrezno stopnjo in smer izobrazbe določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (ZSV; Uradni list RS, št. 3/07 – UPB s spremembami in dopolnitvami);
– kandidati/kandidatke z visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo 5 let delovnih izkušenj, kandidati z višjo strokovno izobrazbo 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po zakonu o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica oziroma mora le-tega opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice.
2. Direktor/direktorica bo imenovan/imenovana za obdobje pet let.
3. Pisne izjave z dokazili o izpolnjevanju pogojev:
– življenjepis, iz katerega so razvidne dosedanje izkušnje in izpolnjevanje pogojev,
– dokazila o izobrazbi,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem programu za vodenje,
– vizija razvoja zavoda za naslednjih pet let (za čas trajanja mandata).
Pisne prijave z dokazili morajo kandidati/kandidatke poslati pisno, s priporočeno pošto, v zaprtih ovojnicah, v roku 8 dni po objavi na naslov: Svet Doma starejših občanov Ljubljana - Šiška, Kunaverjeva ulica 15, 1000 Ljubljana ali osebno v tajništvo doma, v zaprti kuverti z oznako »Razpis za direktorja/direktorico« s pripisom »Ne odpiraj«.
Nepopolnih vlog in vlog, prispelih po razpisnem roku, ne bomo upoštevali. Kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni/obveščene v zakonsko določenem roku.
Svet Doma starejših občanov Ljubljana - Šiška 

AAA Zlata odličnost