Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

Ob-2161/21, Stran 1154
Popravek 
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, objavlja popravek javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tolmin za leti 2021 in 2022, Ob-2081/21, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 74/21 z dne 14. 5. 2021.
1. Besedilo javnega razpisa se spremeni tako, da se dosedanji točki 4. in 5. razpisa nadomestita z novima točkama 4. in 5., ki glasita:
4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin www.tolmin.si – razpisi in Zavoda KŠM Tolmin www.ksm.si, v času do 11. junija 2021 jo lahko prevzamete tudi v pisarni v Kinogledališču Tolmin, Mestni trg 5, 5220 Tolmin (Špela Mrak), vsak delovni dan po dogovoru.
5. Vsebina vlog, rok in način oddaje
Vloge se odda izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in predvidevajo vpis vseh podatkov, potrebnih za popolnost vloge. Vloge morajo biti oddane v ovojnici z oznako »Razpis kultura 2021-22«, in sicer po pošti na naslov Zavod KŠM Tolmin, Dijaška ul. 12c, 5220 Tolmin ali osebno na naslovu Kinogledališče Tolmin, Mestni trg 5, Tolmin. Za pravočasno se bodo štele prijave, ki bodo oddane najkasneje 14. junija 2021.
2. Ostala določila razpisa ostanejo nespremenjena.
Občina Tolmin 

AAA Zlata odličnost