Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

Št. 303-1-0/2020/34 Ob-2183/21, Stran 1153
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo 
javnega razpisa »Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«
V Javnem razpisu »Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19« (Uradni list RS, št. 134/20 z dne 2. 10. 2020), se točka »6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, od prvega do petega odstavka spremeni, in sicer tako, da se po novem glasi:
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 10.551.336,23 EUR.
Sklop 1
Proračunski uporabnik
Proračunska postavka
Konto
Znesek 
/v EUR/
Koda PU
Naziv (kratica)
Podprogram 
(koda)
Številka
Naziv
2130
MGRT
230401
200528
PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-14-20-V-EU-COVID-19
4102
1.462.121,37
2130
MGRT
230401
200529
PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-14-20-V-slovenska udeležba-COVID-19
4102
365.530,34
2130
MGRT
230401
200530
PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-14-20-Z-EU-COVID-19
4102
1.878.351,72
2130
MGRT
230401
200531
PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-14-20-Z-slovenska udeležba-COVID-19
4102
469.587,93
SKUPAJ:
4.175.591,36
Sklop 2
Proračunski uporabnik
Proračunska postavka
Konto
Znesek 
/v EUR/
Koda PU
Naziv (kratica)
Podprogram 
(koda)
Številka
Naziv
2130
MGRT
230401
200528
PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-14-20-V-EU-COVID-19
4102
2.177.703,17
2130
MGRT
230401
200529
PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-14-20-V-slovenska udeležba-COVID-19
4102
544.425,79
2130
MGRT
230401
200530
PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-14-20-Z-EU-COVID-19
4102
2.922.892,73
2130
MGRT
230401
200531
PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-14-20-Z-slovenska udeležba-COVID-19
4102
730.723,18
SKUPAJ:
6.375.744,87
Sredstva niso prenosljiva med programskima območjema. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Okvirna višina sredstev znaša za:
– sklop 1: 4.175.591,36 EUR in
– sklop 2: 6.375.744,87 EUR.
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
SPIRIT Slovenija, javna agencija 

AAA Zlata odličnost