Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

Št. 4300-5/2020/788 Ob-2184/21, Stran 1153
Sprememba 
V Javnem razpisu »za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19« (Uradni list RS, 118/20 z dne 4. 9. 2020), se v 6. točki javnega razpisa, ki opredeljuje okvirno višino sredstev, ki so na razpolago, spremenita prvi odstavek in razpredelnica, tako da se glasita:
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, se poveča za 1.015.145,74 EUR in znaša 15.217.056,21 EUR, pri čemer je največ do 12.246.434,62 EUR na voljo za programsko območje kohezijske regije Vzhodna Slovenija in največ do 2.970.621,59 EUR za programsko območje kohezijske regije Zahodna Slovenija.
Proračunska postavka 
Programsko območje 
Leto 2021
200510 – PN 3.1. Spodbujanje podjetništva na obmejnih problemskih območjih – 14-20 – EU – V – COVID 19
kohezijska regija Vzhodna Slovenija 
9.184.825,96
200511 – PN 3.1. Spodbujanje podjetništva na obmejnih problemskih območjih – 14-20 – slovenska udeležba – V – COVID 19
kohezijska regija Vzhodna Slovenija 
3.061.608,66
200512 – PN 3.1. Spodbujanje podjetništva na obmejnih problemskih območjih – 14-20 – EU – Z – COVID 19
kohezijska regija Zahodna Slovenija
2.079.435,11
200513 – PN 3.1. Spodbujanje podjetništva na obmejnih problemskih območjih – 14-20 – slovenska udeležba – Z – COVID 19
kohezijska regija Zahodna Slovenija
891.186,48
SKUPAJ
15.217.056,21
Ostale točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene, v kolikor niso v nasprotju z navedenimi spremembami.
Skladno z navedenimi spremembami se, tako da vsebinsko ustreza novim določilom, uskladi tudi besedilo razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletnih straneh gov.si oziroma Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost