Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

D 200/2020 Os-1660/21, Stran 993
Okrajno sodišče v Litiji, Jerebova 6, 1270 Litija, v zapuščinski zadevi po pokojnem Marjanu Dermota, roj. 15. 12. 1954, umrl 13. 7. 2020, nazadnje stan. Valvazorjev trg 9, Litija, sodišče za potrebe izdaje sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem in dedičem, katerih prebivališče je neznano/vročitev ni mogla opraviti.
Po doslej znanih podatkih je bil zapustnik ob smrti samski. Ali je zapustnik imel še kakšne potomce sodišču ni znano.
S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Litiji 
dne 26. 2. 2021 

AAA Zlata odličnost