Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

Z 62/2019 Os-1777/21, Stran 992
Okrajno sodišče v Velenju je po okrajnemu sodniku Ferdu Cviklu v zadevi zavarovanja upnice Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Celju, Prešernova ulica 27, Celje, zoper dolžnika Denisa Grbić, Freilinger strasse 1, 4064 Oftering, Avstrija, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 2.069,24 EUR s pripadki, z vknjižbo zastavne pravice na nepremičnini, na podlagi določbe 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi z določbo 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, dne 19. februarja 2021 sklenilo:
Dolžniku Denisu Grbiću, roj. 15. 3. 1986, nazadnje stan. Freilinger strasse 1, 4064 Oftering, Avstrija, se postavi začasni zastopnik Matjaž Pajk, odvetnik v Velenju, Trg Mladosti 2.
Okrajno sodišče v Velenju 
dne 19. 2. 2021 
 

AAA Zlata odličnost