Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

0445 I 412/2020 Os-1733/21, Stran 992
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi opr. št. I 412/2020 upnika Luka Ravnikar, Dolenje Ponikve 7, Trebnje, zoper dolžnika Dejana Kovačič, EMŠO 0706984500025, zadnji znani naslov Kandijska cesta 43, Novo mesto, zaradi izterjave 58.800,00 EUR s pripadki, dolžniku na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Majdo Štrasner iz Novega mesta. Začasna zastopnica bo v postopku dolžnika zastopala vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 18. 3. 2021 

AAA Zlata odličnost