Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

VL 89411/2020 Os-1930/21, Stran 991
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Gorenjske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj, ki jo zastopa zak. zast. Mario Henjak, proti dolžniku: Tošo Gradnje gradbeništvo, proizvodnja, posredništvo in storitve d.o.o., Zagrebška cesta 20, Maribor; Alen Osmančević, Ljubljanska cesta 23, Slovenska Bistrica, ki ga zastopa zak. zast. Tatjana Poslek Godec – odvetnica, Partizanska ulica 8, Slovenska Bistrica, zaradi izterjave 19.378,05 EUR, sklenilo:
Dolžniku Alenu Osmančević, Ljubljanska cesta 23, Slovenska Bistrica, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Tatjana Poslek Godec, Partizanska ulica 8, 2310 Slovenska Bistrica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 12. 4. 2021 

AAA Zlata odličnost