Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

VL 28453/2020 Os-1838/21, Stran 991
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Odvetniške družbe Kac in odvetniki o.p. d.o.o., Partizanska cesta 11, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Andrej Kac, Cankarjeva ulica 6, Maribor – dostava, po Odvetniški družbi Kac in odvetniki o.p. d.o.o., Partizanska cesta 11, Maribor, proti dolžniku Agimu Perović, Lidhja Prizrenit 14, Priština, ki ga zastopa zak. zast. Neudauer Helena – odvetnica, Ulica heroja Lacka 5, Ptuj, zaradi izterjave 1.830,00 EUR, sklenilo:
Dolžniku Agimu Perović, Lidhja Prizrenit 14, Priština se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Helena Neudauer – odvetnica, Ulica heroja Lacka 5, 2250 Ptuj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 29. 3. 2021 

AAA Zlata odličnost