Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1913 I 4313/2019 Os-1682/21, Stran 991
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika: Lara Hopić, EMŠO 2112011505104, Latkova vas 47, Prebold, ki ga zastopa zak. zast. Samira Beganović Burdalić, Latkova vas 47, Prebold, po Orter Karmen – odvetnica, Šlandrov trg 20A, Žalec; Klaudija Hopić, EMŠO 2112004505298, Latkova vas 47, Prebold, ki ga zastopa zak. zast. Samira Beganović Burdalić, Latkova vas 47, Prebold, po Orter Karmen – odvetnica, Šlandrov trg 20A, Žalec; Gabrijela Hopić, EMŠO 1511007505203, Latkova vas 47, Prebold, ki ga zastopa zak. zast. Samira Beganović Burdalić, Latkova vas 47, Prebold, po Orter Karmen – odvetnica, Šlandrov trg 20A, Žalec, proti dolžniku Irfanu Hopić, EMŠO 0310969501154, Starograjska ulica 34, Radeče, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
Dolžniku Irfanu Hopić, Starograjska ulica 34, Radeče, EMŠO 0310969501154, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi Peter Fašun, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 9. 3. 2021 

AAA Zlata odličnost