Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

II N 698/2016 Os-1631/21, Stran 990
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Živi Sila, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Mojca Bizjak, Vodovodna cesta 28, Ljubljana, 2. Miran Bizjak, Vodovodna cesta 28, Ljubljana, 3. Lina Vodopivec, Vodovodna cesta 28, Ljubljana, 4. Zlatka Pevec, Vodovodna cesta 28, Ljubljana, ki jih vse zastopa Andrej Berden, odvetnik v Ljubljani, zoper nasprotne udeležence: 1. Andreja Lušin, Vodovodna cesta 28, Ljubljana, 2. Danilo Lušin, Zapotok 40, Ribnica, ki ju oba zastopa Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec, d.o.o., iz Ljubljane, 3. Stojan Bervar, Breg ob Savi 91, Mavčiče, 4. Ivan Zabukovec, Vodovodna cesta 28, Ljubljana, ki ga zastopa začasni zastopnik, Aleš Melihen, odvetnik v Ljubljani, 5. neznani nasledniki Albine (Zorke) Munih, ki jih zastopa skrbnik za poseben primer, Aleš Melihen, odvetnik v Ljubljani, ob udeležbi: 1. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Vodovodna cesta 28 v Ljubljani, ki jih kot zakoniti zastopnik zastopa upravnik stavbe SPL, Ljubljana, d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, 2. Nova KBM, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, (prej ABANKA, d.d.), zaradi vzpostavitve etažne lastnine, sklenilo:
Neznanim pravnim naslednikom pokojne Albine Munih, se na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišč (ZVEtL-1) in 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP), prvim odstavkom 216. člena ZNP-1 in 3. členom ZVEtL-1 postavi skrbnik za poseben primer, odvetnik Aleš Melihen, Slovenska cesta 56, Ljubljana.
Nasprotnemu udeležencu Ivanu Zabukovcu, Vodovodna 28, Ljubljana, se na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZVEtL-1 in 82. člena ZPP v zvezi s 37. členom ZNP in 3. členom ZVEtL-1 postavi začasni zastopnik, odvetnik Aleš Melihen, Slovenska cesta 56, Ljubljana
Funkcija skrbnika za poseben primer oziroma funkcija začasnega zastopnika bo prenehala, ko bodo pravni nasledniki Albine Munih oziroma nasprotni udeleženec Ivan Zabukovec prevzeli ta postopek, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika, oziroma s pravnomočnostjo sklepa, s katerim bo zemljiškoknjižno sodišče odločilo o vpisu v zemljiško knjigo na podlagi odločbe, izdane v tem nepravdnem postopku.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 29. 10. 2020 

AAA Zlata odličnost