Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

0085 Z 12/2020 Os-1556/21, Stran 990
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici – svétnici Mari Moravek v izvršilni zadevi upnika Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., matična št. 5914523000, davčna št. 54123135, Teharska cesta 49, Celje, zoper dolžnika Ernesta Janžovnik, EMŠO 0310943501229, Stanetova ulica 22, Celje, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 124,96 EUR s pp, z zastavno pravico na nepremičninah dolžnika, sklenilo:
Dolžniku Ernestu Janžovniku, Stanetova ulica 22, Celje, se v zadevi zavarovanja 0171 Z 12/2020 na podlagi 85. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, kot začasni zastopnik postavi Aleksander Cmok, odvetnik v Odvetniški družbi Cmok in partnerji o.p., d.o.o. v Celju.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju 
dne 1. 3. 2021 

AAA Zlata odličnost