Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

Ob-1951/21, Stran 982
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91 in naslednje spremembe), 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 17/00, 55/13) in 16. člena Statuta Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica z dne 1. 9. 2000 svet zavoda Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda 
»Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica« 
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj sedmo stopnjo strokovne izobrazbe (najmanj visokošolsko izobrazbo),
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
– ima organizacijske sposobnosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:
– aktivno obvladajo angleški ali nemški jezik,
– imajo vodstvene izkušnje in izkušnje z vodenjem projektov,
– imajo izkušnje s pripravo strateških razvojnih dokumentov, pridobivanjem evropskih sredstev ter sodelovanjem z mednarodnimi institucijami in gospodarstvom,
– imajo izkušnje s področja regionalne politike in lokalne samouprave,
– imajo izkušnje z javnimi naročili in kadrovskim poslovanjem,
– obvladujejo programska orodja za samostojno delo z osebnim računalnikom,
– imajo vozniški izpit »B« kategorije.
K prijavi morajo kandidati predložiti:
– dokazilo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju drugih pogojev,
– kratek življenjepis s programom dela,
– obrazložitev izpolnjevanja prednostnih meril.
Mandat direktorja traja pet let. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. O izidu bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni od izbire kandidata.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici, označeni s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za direktorja RIC Slovenska Bistrica« v roku 8 dni od objave razpisa, priporočeno po pošti na naslov: Razvojno informacijski center, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica.
Formalno nepopolne in nepravočasne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica 

AAA Zlata odličnost