Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

Št. 34090-14/2021 Ob-1944/21, Stran 969
Na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 15/17 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: Uredba), Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izbiro centrov za odkup, zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji za dobo dveh let 
1. Predmet javnega razpisa: izbor centrov za odkup, zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji za dobo dveh let na območju Slovenije.
2. Rok za zbiranje ponudb: do 7. 5. 2021 najkasneje do 8.30. Ponudbe, poslane po pošti, morajo biti poslane priporočeno in morajo prispeti v tajništvo naročnika do zahtevanega datuma in ure predložitve ponudbe.
3. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov: Zavod za gozdove Slovenije – tajništvo, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika. Ponudnik predloži ponudbo v zapečatenem ali zaprtem ovitku tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan.
4. Prijavitelj: na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti na področju gozdarstva oziroma lesarstva,
– je odprt za dovoz sortimentov vsak delavnik najmanj od 8. do 14. ure,
– obveže se, da bo odkupoval sortimente od Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) po najmanj minimalni odkupni ceni sortimentov v skladu z Uredbo,
– zagotavlja prevoz sortimentov s kamionske ceste do lokacij zbiranja sortimentov,
– na lokaciji zbiranja sortimentov postavi kontrolne lovne pasti za podlubnike v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo gozdov, pri čemer število in način postavitve pasti za podlubnike določi Zavod, in
– druge pogoje, ki se nanašajo na ukrepe varstva gozdov, v skladu s predpisom, ki ureja varstvo gozdov.
Center ima lahko vzpostavljeno eno ali več lokacij, na katerih izvaja zbiranje sortimentov. Lokacije za zbiranje sortimentov so trajna ali začasna skladišča sortimentov, vzpostavljena v skladu s pogoji, določenimi v predpisih, ki urejajo varstvo gozdov, in v skladu s predpisi o urejanju prostora, ter so v lasti ali najemu centrov.
5. Javno odpiranje ponudb: 7. 5. 2021 ob 10. uri na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, v sejni sobi.
6. Razpisna dokumentacija: podrobnejši pogoji javnega razpisa in ostale zahteve so razvidni iz razpisne dokumentacije, ki je dostopna na spletni strani Zavoda www.zgs.si.
7. Dodatne informacije: po razpisni dokumentaciji, po e-pošti na naslov zgs.tajnistvo@zgs.si.
Zavod za gozdove Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti