Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

Št. 3310-47/2020 Ob-1965/21, Stran 955
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 10. člena Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/18, 46/19, 129/20 in 61/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
spremembo 
3. javnega razpisa za podukrep 9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. V 3. javnem razpisu za podukrep 9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 139/20; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, spremeni vrstica z naslovom »Višina razpisanih sredstev:« tako, da se glasi:
»
Višina razpisanih sredstev:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 700.000 eurov, ki se razdelijo po naslednjih sklopih: 
– 200.000 eurov za upravičence, ki so organizacije proizvajalcev (sklop A), in 
– 500.000 eurov za upravičence, ki so skupine proizvajalcev (sklop B).
Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, in sicer: 
– 560.000 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – EU; 
– 140.000 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – slovenska udeležba. 
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
80 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 20 odstotkov.
«. 
2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost