Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

V P 29/2021 Os-1298/21, Stran 334
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je 21. 1. 2021 prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko V P 29/2021, s katero zahteva, da se ugotovi, da so nepremičnini ID znak del stavbe 1074-2708-2 in ID znak del stavbe 1074-2708-3, ki v naravi predstavljata hladilnico in skladišče, osebno vozilo BMW 520 Touring, reg. št. CE DM-441, št. šasije WBAMX11080C305274, gotovina zasežena 11. 6. 2019 v kazenskem postopku št. III K 30133/2019 pri preiskavi toženčevega stanovanja v višini 61.500,00 EUR in njegova denarna sredstva v znesku 94.350,44 EUR premoženje nezakonitega izvora. Nadalje tožnica zahteva, da se navedeni nepremičnini, osebno vozilo in gotovina v znesku 61.500,00 EUR tožencu odvzamejo in s pravnomočnostjo sodbe postanejo last Republike Slovenije. Hkrati zahteva, da ji toženec plača 93.350,44 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi in da ji povrne nastale pravdne stroške.
2. Tožena stranka: Marko Senič, Lopata 22/b, Celje.
3. Izrek sklepa o začasnem odvzemu dela premoženja:
I. Odredi se začasen odvzem premoženja nezakonitega izvora, tako da se:
osebno vozilo BMW 520 Touring, reg. št. CE DM-441, št. šasije WBAMX11080C305274, letnik 2010, katerega lastnik je Marko Senič, zaseženo v kazenskem postopku št. III K 30133/2019 in odstopljeno v hrambo Okrožnemu sodišču v Celju,
začasno odvzame za čas do 30 dni po pravnomočni odločitvi o tožbenem zahtevku.
II. Sklep o začasnem odvzemu premičnine naj izvrši FURS.
4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).
6. Dan objave oklica: 12. 2. 2021.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2021

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti