Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

Št. 013-1/2021-1/513 Ob-1261/21, Stran 280
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) na podlagi 50. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZKUASP) objavlja
javni poziv 
k vložitvi prijave oziroma kandidature za predsednika Sveta za avtorsko pravo
Svet za avtorsko pravo (v nadaljnjem besedilu: svet) je neodvisni strokovni organ, ki ima na podlagi prvega odstavka 49. člena v povezavi s 6. členom ZKUASP pri kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic naslednje pristojnosti: 1. določanje primernih tarif za uporabo avtorskih del in predmetov varstva sorodnih pravic; 2. odločanje o drugih spornih vprašanjih v zvezi s sklenitvijo skupnega sporazuma; 3. preverjanje, ali je objavljen skupni sporazum v skladu z določbami ZKUASP.
Svet sestavljajo predsednik in štirje člani. Predsednika sveta predlaga urad. Minister, pristojen za gospodarstvo, imenuje predsednika sveta, pri čemer lahko zavrne predlog urada.
Predsednik sveta mora imeti izobrazbo pravne smeri, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, opravljen pravniški državni izpit, najmanj tri leta delovnih izkušenj in znanje iz avtorskega prava.
Predsednik sveta ne sme biti:
– član vodstva ali organa politične stranke;
– član poslovodstva ali nadzornega odbora ali pooblaščenec kolektivne organizacije ali reprezentativnega združenja uporabnikov;
– oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev; omejitev iz te točke preneha z izbrisom iz kazenske evidence.
Mandat predsednika sveta traja pet let, preneha pa z dnem imenovanja novega predsednika sveta. Če predsednik sveta odstopi, mandat preneha z dnem imenovanja novega predsednika sveta.
Urad poziva vse, ki izpolnjujejo pogoje za predsednika sveta in bi želeli opravljati to funkcijo, da v dveh mesecih od objave tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo svojo prijavo oziroma kandidaturo in v njej predložijo:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja vsaj treh let delovnih izkušenj;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja znanja avtorskega prava;
– izjavo kandidata, da ni član vodstva ali organa politične stranke;
– izjavo kandidata, da ni član poslovodstva ali nadzornega odbora ali pooblaščenec kolektivne organizacije ali reprezentativnega združenja uporabnikov, in
– izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev in da izrecno dovoljuje uradu, da za namen izbirnega postopka po tem javnem pozivu, pridobi te podatke iz kazenske evidence; namesto tega se lahko predloži potrdilo iz kazenske evidence, ki ga je kandidat sam pridobil pri Ministrstvu za pravosodje in ni starejše od dneva objave tega javnega poziva.
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Prijavo oziroma kandidaturo z oznako »Javni poziv« pošljite na naslov: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana.
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti