Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

Ob-1277/21, Stran 277
Svet šole Gimnazije Litija na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – NPB in naprej) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na delovno mesto ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje po ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB in naprej).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za ravnatelja za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 7. 2021.
Kandidati naj pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o ustrezni izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu in izpitu za ravnatelja,
– potrdilo o nekaznovanju zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora več kot šest mesecev,
– potrdilo o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– potrdilo sodišča, da zoper njega ne teče kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja šole za mandatno obdobje
in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter s kratkim življenjepisom pošljejo v petnajstih dneh od objave tega razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet šole Gimnazije Litija, Bevkova 1c, 1270 Litija, z oznako »Za razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet šole Gimnazije Litija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti