Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

VL 100386/2020 Os-1095/21, Stran 175
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11A, Trbovlje, ki ga zastopa zak. zast. Milan Žnidaršič, po odv. Sašo Ostrožnik, Kešetovo 4, Trbovlje, proti dolžniku Željku Milković, Bevško 13, Trbovlje, ki ga zastopa zak. zast. Brtoncelj Danijel – odvetnik, Kešetovo 1, Trbovlje, zaradi izterjave 116,09 EUR, sklenilo:
Dolžniku Željku Milković, Bevško 13, Trbovlje se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Odvetnik Danijel Bertoncelj, Kešetovo 1, Trbovlje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2021

AAA Zlata odličnost