Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

VL 99057/2020 Os-1039/21, Stran 175
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Andrej Horvat – Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Počehova 29E, Maribor, ki ga zastopa Krivograd Rija – odvetnica, Meljska cesta 1, Maribor, proti dolžniku: Štefani Črnko, Grazbachgasse 33, Graz; Boštjan Črnko, Lorbekova ulica 7, Limbuš, zaradi izterjave 1.558,96 EUR, sklenilo:
Prvemu dolžniku Štefani Črnko, Grazbachgasse 33, Graz, Avstrija, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Odvetnik Lapajne Anže, Dunajska cesta 160, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal prvega dolžnika vse dotlej, dokler prvi dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2021

AAA Zlata odličnost