Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

VL 106786/2020 Os-1023/21, Stran 175
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Črtomir Remec, Poljanska cesta 31, Ljubljana – dostava, po odv. Župevec Bojan – odvetnik, Hrvatski trg 3, Ljubljana, proti dolžniku: Rok Brezavšček, Ulica Alojza Rabiča 20, Mojstrana; Klara Novak, Ulica Alojza Rabiča 20, Mojstrana, ki ga zastopa zač. zast. Danica Novak Kenda – odvetnica, Cesta maršala Tita 38, Jesenice, zaradi izterjave 1.357,05 EUR, sklenilo:
Dolžnici Klari Novak, Ulica Alojza Rabiča 20, Mojstrana se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Danica Novak Kenda – odvetnica, Cesta maršala Tita 38, Jesenice.
Začasna zastopnica bo zastopala 2. dolžnico Klaro Novak vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2021

AAA Zlata odličnost