Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

P 97/2020 Os-1072/21, Stran 174
Okrajno sodišče v Krškem je po okrajnem sodniku Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče stranke Božič Stanislav, stan. Ardro pri Raki 28, Raka, ki jo zastopa odv. Kristina Jalovec iz Krškega, zoper toženo stranko Agnes Tomažin, stan. Raka 90, Raka, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, vsp. 1.900,00 EUR, izven naroka dne 5. 1. 2021, sklenilo:
Toženi stranki Agnes Tomažin, stan. Raka 90, Raka, se postavi začasni zastopnik in skrbnik za poseben primer odv. Dušan Dornik ml., ki bo zastopal toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št. P 97/2020.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 5. 1. 2021

AAA Zlata odličnost