Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

I N 42/2018 Os-1113/21, Stran 174
Okrajno sodišče v Sežani je po sodnici Tatjani Marušič Kodele v nepravdni zadevi predlagatelja: Aljoša Kovačič, Soška ulica 8, Koper, ki ga zastopa Mirjana Djurković, odvetnica v Kopru, zoper nasprotne udeležence: 1. Avgust Blažič, Puče 54a, Šmarje, 2. Dragica Okpulu, Tržaška cesta 39, Ljubljana, 3. Marsell Blazce, Babiči 5, Marezige, 4. Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper, ob udeležbi: 1. Jana Orel, Žlebe 18, Medvode, 2. Vilma Baruca, Soška ulica 8, Koper in 3. Franko Baruca, Soška ulica 8, Koper, ki jih vse zastopa mag. Gregor Velkaverh, odvetnik v Kopru, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in ugotovitve pripadajočega zemljišča, dne 7. 7. 2020 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– Kupoprodajne pogodbe z dne 7. 8. 2001, sklenjene med Avgustom Blažičem, Soška ulica 8 Koper, Dragico Okpulu, Tržaška cesta 39, Ljubljana, Marčelo Zvonar, Babiči 5, Marezige, kot prodajalci in Dejanom Zadravcem, Puče 55a, Šmarje, kot kupcem, katere predmet je delež 3/6 na hiši v Kopru, Soška 8, stoječi na parc. št. 1213 k.o. Koper;
– Kupoprodajne pogodbe z dne 5. 10. 2001, sklenjene med Dejanom Zadravcem, Puče 55a, Šmarje, kot prodajalcem in Vinkom Jovanovičem, Goriška 10, Izola, kot kupcem, katere predmet je delež 1/2 na hiši v Kopru, Soška 8, stoječi na parc. št. 1213 k.o. Koper.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženke Jane Orel pri posameznem delu stavbe št. 1 v stavbi št. 30 k.o. 2605 – Koper, ki stoji na parc. št. 1213 k.o. 2605 – Koper, in za vknjižbo lastninske pravice v korist udeležencev Vilme Baruca in Franka Baruce pri posameznem delu št. 3 v stavbi št. 30 k.o. 2605 – Koper, ki stoji na parc. št. 1213 k.o. 2605 – Koper.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 14. 1. 2021

AAA Zlata odličnost