Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021

Kazalo

2769 VL 82883/2012 Os-1035/21, Stran 102
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika ALOS, upravljanje naložb, d.o.o., matična št. 8474478000, davčna št. 90040929, Šmartinska cesta 130, Ljubljana, ki ga zastopa Luka Inkret – odvetnik, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, (prej Nova kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor), zoper dolžnika Mitya Kodermac, EMŠO 0905969500461, Sukhunvit Soi 4, Bangkok, Tajska (prej Puri Gopal, Brilejeva ul. 1, Ljubljana), ki ga zastopa zak. zast. Simona Zupan – odvetnica, Pražakova ulica 7, Ljubljana, zaradi izterjave 6.835,81 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Simona Zupan, Pražakova ulica 7, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 24. 12. 2020 
 

AAA Zlata odličnost