Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021

Kazalo

VL 105548/2020 Os-1030/21, Stran 102
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, ki ga zastopa Marjanca Gnidovec, Dunajska cesta 50, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Tiborju Kutnjak, Trg ljudske pravice 6, Lendava – Lendva, ki ga zastopa zač. zast. Vrhunc Željko – odvetnik, Glavna ulica 50, Lendava – Lendva, zaradi izterjave 918,88 EUR, sklenilo:
Dolžniku Tiborju Kutnjak, Trg ljudske pravice 6, Lendava – Lendva, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Vrhunc Željko – odvetnik, Glavna ulica 50, Lendava – Lendva.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 5. 1. 2021 

AAA Zlata odličnost