Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021

Kazalo

2874 Z 483/2020 Os-1028/21, Stran 102
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zadevi zavarovanja terjatve upnice Republike Slovenije, matična št. 5854814000 (Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, Ljubljana), Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnika Andreja Opeka, EMŠO 0307962500372, Puhova ulica 1, Ljubljana – dostava, zaradi zavarovanja terjatve 488,06 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Odvetnik Luka Divjak, Cesta v Gorice 34, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 4. 1. 2021 

AAA Zlata odličnost