Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021

Kazalo

II D 781/2017 Os-3313/20, Stran 102
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Anji Gregorič v zapuščinski zadevi po pok. Nasvetu Karić, sin Safeta Karića, roj. 15. 3. 1951, umrl 31. 1.–2. 2. 2017, nazadnje stanujoč Jamova cesta 50, Ljubljana, državljan Republike Slovenije, dne 13. novembra 2020 sklenilo, da se dediču, zapustnikovemu sinu Ervinu Kariću na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD) postavi začasnega zastopnika, odvetnika Bojana Makovca, Ulica Ivana Pengova 22, 1230 Domžale, ker je navedeni dedič neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega dediča zastopal od dneva postavitve vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 13. 11. 2020 

AAA Zlata odličnost