Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021

Kazalo

Št. 0400/2021 Ob-1070/21, Stran 98
Na podlagi 9.a člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 36/06, 137/06, 58/07, 67/08, 96/09, 17/15, 26/17 in 8/19) in petega odstavka 267. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/17 – UPB12, 32/19 in 14/20) rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, objavlja
javni poziv 
za predlaganje člana – predstavnika delodajalcev Upravnega odbora Univerze v Mariboru 
1. Na podlagi tretjega odstavka 22. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo s sprem. in dop. do 175/20 – ZIUOPDVE) upravni odbor visokošolskega zavoda, ki ga je ustanovila Republika Slovenija, sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki univerze, predstavniki študentov in predstavniki delodajalcev.
2. Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru v 9. členu določa, da je upravni odbor Univerze organ upravljanja, ki ima devet članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst visokošolskih delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev,
– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.
Predstavnika delodajalcev univerza v skladu z 9.a členom odloka prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije.
3. Upravičeni predlagatelji so:
– Gospodarska zbornica Slovenije,
– Obrtna zbornica Slovenije,
– Združenje delodajalcev Slovenije,
– Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ,
– Združenje managerjev Slovenije in
– Vlada Republike Slovenije.
4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije.
Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za katerega je usposobljen; naziv organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo; kratko utemeljitev predloga.
5. Predlog s podatki, navedenimi pod točko 4, posredujte na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Javni poziv za predlaganje člana UO UM«.
6. Predloge za javni poziv je potrebno posredovati do vključno 9. 2. 2021.
Rektor Univerze v Mariboru 

AAA Zlata odličnost