Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021

Kazalo

Ob-1103/21, Stran 88
Svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana (UPK) Ljubljana v skladu z določilom 27. člena Statuta UPK Ljubljana objavlja javni razpis za imenovanje
generalnega direktorja 
Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana (m/ž) za mandatno obdobje štirih let
V skladu z določilom 26. člena Statuta UPK Ljubljana mora kandidat za generalnega direktorja UPK Ljubljana izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Kandidat za generalnega direktorja mora svoji kandidaturi priložiti program dela in razvoja UPK Ljubljana za obdobje njegovega mandata. Mandat generalnega direktorja je štiri leta, po poteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Generalnega direktorja imenuje Svet zavoda UPK Ljubljana s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
Kandidati naj pošljejo prijave v 20 dneh od zadnje objave tega razpisa na naslov: »Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska c. 45, 1260 Ljubljana – Polje«.
Prijava naj bo v zaprti kuverti z oznako »Razpisni komisiji – za razpisano mesto generalnega direktorja zavoda«. Upoštevale se bodo pravočasne in popolne vloge z vsemi dokazili (originali ali overjene kopije) o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v tridesetih dneh od odločitve o izbiri.
Svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana 

AAA Zlata odličnost