Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021

Kazalo

Ob-1069/21, Stran 87
Svet Andragoškega centra Republike Slovenije, Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana, v skladu z 9. in 10. členom Odloka o ustanovitvi Andragoškega centra Slovenije (Uradni list RS, št. 18/91-1, 12/99 in 76/08) ter 15., 16., 21. in 22. člena Statuta Andragoškega centra Republike Slovenije razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, ki jih določa zakon, izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo (oziroma druga bolonjska stopnja po KLASIUS-u)
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih
– je strokovnjak s področja izobraževanja, kar dokazuje z javno objavljenimi deli in drugimi strokovnimi dosežki na tem področju
– izkazuje znanje najmanj enega svetovnega jezika
– izpolnjevanje pogojev o nekaznovanosti.
Za znanje najmanj enega svetovnega jezika se upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali drug tuj jezik, ki se uporablja v državah EU ali drugih razvitejših državah sveta.
Pisne prijave morajo vsebovati:
– dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome
– kratek življenjepis
– dokazila o izpolnjevanju delovnih izkušenj
– dokazilo o znanju tujega jezika
– potrdilo o nekaznovanosti
– potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena obtožba
– zamisel/program razvoja zavoda v prihodnjih štirih letih.
Direktorja/direktorico se imenuje za dobo štirih let.
Direktorja/direktorico imenuje Svet Andragoškega centra Republike Slovenije na podlagi predhodnega soglasja ustanovitelja.
Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev ter dokument z zamislijo/programom razvoja zavoda v prihodnjih štirih letih naj kandidati pošljejo v zaprtih ovojnicah v desetih dneh po objavi na naslov: Andragoški center Republike Slovenije, Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja/direktorico«.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v tridesetih dneh po zaključenem postopku izbire kandidata.
Pogodba o zaposlitvi se sklepa za mandatno obdobje štirih let.
Svet Andragoškega centra Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost