Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4384. Sklep o dopolnitvi in spremembi Sklepa o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk, stran 13560.

  
Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), na podlagi 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in na podlagi 3. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog Osnovne šole Žužemberk na 14. redni seji dne 17. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o dopolnitvi in spremembi Sklepa o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk 
1. člen
S tem sklepom se dopolni in spremeni Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 61/19 in 31/20).
2. člen
Spremeni se 2. člen, ki se po novem glasi:
»Cena programa predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Prevole znaša mesečno za kombinirani oddelek 450,25 EUR.
Stroški živil za otroka iz vrtca pri Osnovni šoli Prevole znašajo dnevno 2,30 EUR.«
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene programov pa se uporabljajo od 1. 1. 2022 dalje.
Št. 602-1/2020-4
Žužemberk, dne 17. decembra 2021
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež

AAA Zlata odličnost